Náš život a preparáty firmy Fohow

  Náš život  a preparáty firmy Fohow

články: Co to jsou bio energo imuno regulátory

Východní medicína a srovnání se západní

Neobyčejnost určení a předepisování produktů Fohow. Dětské dávky

O korporaci Fohow  

 Umožnit zdravým lidem  dlouhověkost, a být dlouhá léta zdravým!

Umožnit ne zcela zdravým lidem upravit svůj organismus a vrátit si znovu zdraví!
Umožnit  nemocným lidem zotavit se, a obnovit své zdraví! 

  Co to jsou bio-energo-imuno-regulátory 

Síla a specifika tekutých forem koncentrovaných z obsahu buněk vyšších hub, v první řadě z kordycepsu, lindži a aromatické houby, je především v tom, že jde stoprocentně o systémové preparáty. Systémové účinky takových preparátů spočívají v rychlé regulaci práce všech systémů organizmu na základě jejich unikátního složení.

Kromě toho přírodní síla kordycepsu a jiných známých východních hub se mnohokrát zesiluje originální recepturou biotechnologického zhotovení preparátů na přírodním základě.
Výše uvedená možnost tekutých koncentrátů z kordycepsu a dalších hub mnohem rychleji reguluje stav imunitního systému.  Ve srovnání s jinými suchými prostředky tradičně vyráběnými podle starých receptur ve formě tablet a kapslí, na účet mnohokrát vyššího obsahu imunoregulátorových   polysacharidů.
Nové produkty a preparáty společnosti „ Fénix“ představují současně to nejlepší ze světové vědy a techniky. Jejich složení je komplexní s využitím dostupných poznatků vědy.
Principiálně vychází z tradiční čínské medicíny (TČM) a pravidel farmakologie. Specifikou preparátů je jejich měkké a cílené působení a stejný vliv na regulaci stavu Jin a Jan.
Při užívání těchto preparátů dochází k aktivizaci procesů v buňkách člověka a zpomaluje se proces stárnutí.
Výše uvedený autor tvrdí, že tekutá forma i u jiných výrobců s použitím kordycepsu dosahuje výborných ozdravujících a omlazujících účinků a dosáhly i na mezinárodní ocenění.
Právě díky nově použitým technologiím je účinek preparátů více než desetinásobně větší,  než sám účinek použitých surovin. Při výrobě preparátů Fénix jsou používány nejmodernější metody drcení buňky a extrakce látek (polyfunkční extrakce při nízkých nebo naopak vysokých teplotách), znamená nadkritické vytěžení suroviny atd.
Nejnovější technologie dovolí maximální ochranu účinných komponentů a oddělují neefektivní příměsi a komponenty. To vše zlepšuje osvojení preparátů organizmem a zajistí ještě lepší efektivitu jejich působení. Ve všech provozech firmy Fénix je nepřetržitá přísná kontrola dodržování technologické kázně.
Všechny preparáty obsahující Cordyceps, i když jde o potravinové doplňky, jsou klinicky zkoušeny v zahraničí (USA, Japonsko a Jižní Korea). U všech produktů byla získána potvrzení o jejich léčebně preventivních účincích a jejich absolutní bezpečnosti. 

Nahoru

 Východní medicína a srovnání se západní 

Obyvatelé evropských zemí si zvykli na užívání léků bez seriozní nezbytnosti. V tom jim aktivně napomáhají lékaři, kteří ve většině případů bezvýhradně věří v sílu medikamentů a neobracejí se k pomoci netradičních medicín. Bohužel je to tak, že v lékařských školách budoucí eskulapové nedostávají téměř žádné informace o této alternativní medicíně, která existuje ne století, ale celá tisíciletí.

Konečně tradiční medicína dokáže mnohé, nikdo o tom nepochybuje.  Ale my všichni příliš často bez nutné příčiny užíváme rozličné léky. A ne bez újmy. Alergie, dysbakterióza, všemožné vedlejší reakce, až téměř k anafylaktickému šoku. A kde jsou návykové léky a složité odvykání od nich?

Jsme zvyklí na to, že medikamenty působí na nějakou konkrétní situaci a jeví se jako záplata. Léky tak široce používané tradiční západní medicínou nepůsobí bezprostředně na příčinu onemocnění (leda s výjimkou antibakteriálních preparátů). Příznakové uplatňování léků nevede k odstranění příčiny onemocnění, zabraňuje  pouze další progresi choroby.

Progresivní lidstvo v poslední době hledá alternativní metody k ozdravení organismu. A konečně zde hlavní pozici zaujímají metody a prostředky používající medicínu východu, kde je středem Tradiční Čínská Medicína (TČM) a jejímž článkem je medicína Tibetská. To jsou hlavní zdroje. Pětitisíciletá historie rozvíjející se TČM dokazuje účelnost jejího použití nejen občany Číny, ale i všemi obyvateli naší planety.

Tato účelnost byla potvrzena v posledních desetiletích, ve kterých Čína položila na stůl udivující biologicky aktivní doplňky, nemající žádné vedlejší účinky. Síla působení je srovnatelná k nám dobře známým lékům.

Pro klasické tradiční lékaře není lehké opravit své návyky a přejít do posuzování nemocí z pohledu východní medicíny a vyměnit západní, očividné postupy za nové. Proto je nutné roztopit led nedůvěry k netradičním, v našem pojetí východním medicínám.

Je třeba bezvýhradně přiznat ten fakt, že již velmi dávno existuje ještě jedna medicína – východní, asi více správná, nakolik v ní používané biologicky aktivní přípravky jsou bezpečné. Harmonicky regulují  funkce rozličných orgánů a všech systémů lidského organismu, nalaďují spoje mezi nimi, modelují spojení imunního systému a energetiky organizmu.

Specialisté firmy rozpracovali program integrace lidové medicíny do národních systémů ochrany zdraví. Jejím cílem je zachránit autenticitu a cílenost praxe, její efektivnost a zabezpečit bezpečnost terapie.

Nahoru

 

 Neobyčejnost určení a předepisování produktů Fohow. Dětské dávky.

 Aplikace bio-energo-imuno-regulátorů, vyráběných na východě, vyžaduje určitá pravidla.

První neobyčejnost: není třeba, aby  pacienti (nemocní), kteří trpí rozličnými chronickými nemocemi užívali velké dávky preparátů v začátku léčení i při znatelném zhoršení průběhu klinického obrazu nemoci nebo chronického procesu.

Doporučuji obrátit pozornost k onemocnění nemocí vysokého tlaku. Preparáty z vyšších hřibů společnost Fénix jsou výborným prostředkem ve vztahu k vnitřní stěně tepen. Obnovují totiž jejich elastičnost, což dále způsobuje změnu profilu tepny a tím se i mění tlak v tepnách. Z těchto důvodů jsou pak preparáty určeny i k léčení vysokého  arteriálního tlaku.  Přesto, ale i právě proto je třeba velmi opatrně začínat dávkování preparátů.

Obvykle první den užíváme velmi malé množství tj 2 ml a následující den zvyšujeme tuto dávku dvojnásobně a to tak až docílíme dávkování až 5 ml podle doporučeného dávkování u jednotlivých produktů u první lahvičky s obsahem 30 ml (jak bude uvedeno dále).

Druhá neobyčejnost: bioimunoregulátory mají tu vlastnost, že v nevelkých dávkách působí diagnosticky a odhalují problémy nemocného.

Tuto vlastnost je důležité si neplést se zřídka se vyskytujícím zhoršením chronicky nemocného pacienta při vyšším než doporučeném dávkování v začátku léčby. Diagnostická způsobilost preparátů vede k reakci poškozených orgánu, které se projevují neintensivním pobolíváním, cítěním pálení, diskonfortem v té nebo oné části těla, odpovídajícím lokalizaci určitého orgánu. U nemocných se sklerotickými změnami v tepenném zásobení hlavy se projevuje bolest hlavy až nepříjemný tlak, což řešíme při přijímaní kapslí Linčži rozpůlením kapsle a takto upravujeme užívaní na 4 dny až týden a pak se vrátíme k normě.

Třetí neobyčejnost: biologicky aktivní přípravky naší firmy jsou absolutně bez vedlejších účinků při jejich užívání. To jak je známo, nelze říct o žádném léku. Přitom jsou naše přípravky absolutně kompatibilní, se všemi dostupnými léky i metodami léčení. Naopak v mnohých případech zesilují účinek léčby a také potlačují (snižují) vedlejší nedobré účinky (chemických) léků.

Užívání přípravků je doporučováno jedenkrát až dvakrát  denně, kromě čaje Ljuvej, nakolik jejich působení trvá celý den, kdy se rozprostírá po všech energetických drahách. Při některých onemocněních je doporučeno několik preparátů Fénix a to v případech, kdy potřebujeme větší efekt. To je zpravidla při mozkovém inzultu, kdy je možné užívat Elixír Kordyceps a kapsle Lindži, při postupném  zvyšování dávek.

U některých vážných forem nemocí se doporučuje i kombinace obou elixírů a to jak Kordyceps, tak Tři klenoty v postupně se zvyšujících dávkách.

Nejlepší je užívat naše preparáty ráno, protože aktivují rozumové a svalové funkce. Nakolik jsou naše preparáty i očisťující nesmíme zapomínat na příjem tekutin, kdy se doporučuje nejméně 2 litry denně.

Praxe a aplikace preparátů v evropských zemích ukazuje jejich účinnost i v menších dávkách než u Číňanů. Zpravidla stačí dávkování 2ml a postupně se dostat u chroniků na 5ml. Každý pacient je jiný a dávkování je třeba upravit podle klinického stavu pacienta a jeho sledování během léčby.

Dávkování vyšší než 5 ml denně doporučujeme konzultovat s lékařem Tradiční Čínské Medicíny

Pokud není uvedeno jinak v textu u jednotlivých chorob  dospělých pacientů je doporučeno užívání produktu F-001 a F-002 takto:

1 flakon po  1,5 - 2 ml denně
2 flakon po  2   - 3 ml denně
3 a 4 flakon 3 -   5 ml denně, s tím, že dávku od 3 ml je vhodné rozdělit na ranní a večerní ráno na lačno a zapít teplým nápojem a večer 1/2 hod před jídlem.

Dětské dávky u produktu Elixír Kordyceps Fohow:

dětem do 1 roku 1 - 2 kapky od narozeni a doporučuje se produkt rozředit vodou. Dále každý měsíc přidávat 0,1 ml velmi zvolna

od 1-2 let po 1 - 1,5 ml denně
od 2-3 let po 1,5 - 2 ml denně
od 3-5 let po 2 - 2,5 ml denně
od 5-7 let po 2,5 - 3 ml denně
od 7-10 let po 3 - 3,5 ml denně
od 10-12 let po 3,5 - 4 ml denně
od 12-14 let po 4 - 4,5 ml denně 

Nahoru

 O korporaci Fohow

 Phoenix Corporation se rozvíjí a roste už více než deset let.  V současné době má společnost asi dva tucty různých podniků ve velkých městech jako Peking, Tianjin a provincii Guangdong, včetně výzkumných ústavů a tři závody pro produkci zdraví.  Zhuhaiský  výzkumný ústav se zabývá ozdravujícími  produkty. Yoo Tae - podnik, který je  v Corporation Phoenix se  specializuje na výzkum, vývoj a rozvoj nových produktů společností Phoenix.   Je v Číně první podnik svého druhu v oblasti výzkumu, který se specializuje na výzkum v oblasti produktů pro uzdravování a udržování zdraví. Vytvořil jej vážený a čestný rektor, v čínské akademii tradiční čínské medicíny (TCM) profesor Yuchzhi  Tan, který je ředitelem a vedoucím expertní skupiny.  Ve Výzkumném ústavu pod vedením profesora Tan Yuchzhi - osobního lékaře Mao Zedonga -pracuje několik desítek odborníků, TCM lékařů, vědců, biologů, inženýrů, technologů a dalších, kteří tvoří prvotřídní tým vědců.  Ve výzkumu se vytvořily tři základní struktury: Výzkumné centrum, Centrum pro monitorování testů a analýz a Centrum experimentální nauky. Vědecko-výzkumná síla dává spotřebitelům výrobků Fénix garanci použití nejmodernějších technologií pro vědecky vyvážené složení výrobků  a to zase dává záruku vysoce kvalitních produktů.

Zhuhai - závod vědecké a technologické aplikace biotechnologie Yupintan, Ťiang-Manx bioinženýrské kvantové technologie Lyantszy a Guangdong Yusin výrobní společnost vyrábějící hygienické výrobky. To jsou mohutné výrobní základny v Corporaci ve Phoenix. Hlavní cíle těchto podniků jsou produkce surovin pro výrobu, extrakce z rostlin TČM, biozpracování surovin, třídění a balení hotových výrobků a jiných rostlin (shop). Mají potřebné certifikáty GMP, vyhověli systému jakosti, certifikace ISO9000, HACCPa certifikace bezpečnosti. Výše uvedené  "základy" zaručují vysokou úroveň výroby a kvality.

V současné době jsou produkty výrobní skupiny Phoenix úspěšně vyváženy do zemí v Evropě, Asii, Ruska, Litvy, Uzbekistánu, Kazachstánu, Mongolska, Izraele, Polska, Německa atd.  Postupně se v těchto a dalších zemích otevřely pobočky výrobce pro rozvoj zahraničního trhu, v současné době úspěšně pracují provozní dceřiné společnosti v Moskvě (European Division), Jekatěrinsburgu, Novosibirsku a dalších městech. Plánované je otevření trhů v jihovýchodní Asii a Africe. 

Nahoru

Free Joomla! template by Age Themes